En compliment del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, d’ara en endavant RGPD, Ajuntament de  Bétera (d’ara en endavant l’Ajuntament) posa de manifest la present política de privacitat i de protecció de dades en relació a les dades facilitades lliure i voluntàriament pels usuaris i usuàries:

Identitat i dades de contacte del responsable del tractament

Ajuntament de Bétera
C/ José Gascón Sirera, nº9 – CP: 46117
Telèfon: 961 60 03 51

Àmbit d’aplicació

Aquesta política és aplicable a les següents persones:
– Persones que visiten el web https://www.beteraturisme.com
– Persones que es comuniquen de manera voluntària amb l’Ajuntament, a través del formulari de contacte del web o mitjançant un correu electrònic.

Finalitats del tractament i base legal

– En cas d’enviament d’una consulta general a través del formulari de contacte o mitjançant correu electrònic, la finalitat de la recollida i tractament de les dades per part de  l’Ajuntament té com a única finalitat la resposta a les consultes plantejades. En cap cas aquestes dades s’incorporaran a cap fitxer amb la intenció de dur a terme un tractament de les dades o incorporar-los a cap base de dades amb la finalitat de realitzar comunicacions comercials, més enllà de les derivades de la pròpia consulta. Si amb posterioritat vostè inicia una relació comercial amb l’Ajuntament, les seves dades seran incorporades mitjançant un altre procediment.

La base legal per al tractament d’aquestes dades és la resposta a les consultes realitzades voluntàriament per l’usuari / ària.

– En relació a les cookies que l’Ajuntament utilitza en la seva pàgina web, i que s’emmagatzemen en els dispositius de l’usuari / ària amb acceptació prèvia, tota la informació es troba publicada en la Política de Cookies.

Exercici de drets

En qualsevol moment els usuaris i usuàries poden exercir els drets de rectificació de dades inexactes, de supressió o dret a l’oblit, d’oposició al seu tractament per motius relacionats amb la seva situació particular, així com de limitació del mateix i de portabilitat de les dades, en les condicions previstes en el RGPD.

Els drets es poden exercir mitjançant els següents canals:
– Comunicació escrita dirigida a l’Ajuntament de Bétera, Carrer José Gascón Sirera, nº9 – CP: 46117 – Bétera (València).
– A través del formulari de contacte del web, especificant en l’assumpte del missatge “Sol·licitud de drets RGPD”.

Data de publicació

La present política de privacitat i de protecció de dades s’ha publicat el 20 de març de 2019.